10.04.2017

Urrun - animazioa

Aurreko muralaren zati batekin egindako animazioa. Muybridge-en "Bird in flight" sekuentzietan oinaritutako ideia.
2017

Part of the previous wallpainting was designed to create this animation. Idea based on "Bird in flight" studies made by Muybridge.
2017


0 comments: